Actividades aula CeMIT O Barco

10.08.17 10:30

Na aula CEMIT de O Barco de Valdeorras impartirase novos cursos gratuíto nos meses de setembro e outubro.

Aprende a usar tu Móbil, Smartphone do 4 setembro ao 22 setembro de 10:00 a 11:00 horas

O obxectivo é que os alumnos lle saquen o máximos proveito o Móbil, e resolvan as dúbidas que lle xurdan no uso diario dos seus dispositivos móbiles.

Preparación probas libres CODIX del 4 setembro ao 27 outubro de 12:00 a 13:30 horas

O obxectivo do curso é que as persoas que desexen realizar as probas libres para a obtención da certificación en ofimática (CODIX) que se realizará en outubro ou novembro na aula CeMIT do Barco, poidan resolver as dúbidas e adquirir os coñecementos para a realización do exame. O temario para obter a certificación é o seguinte: Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico, Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer, Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc, Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base, Aplicacións informáticas para presentacións: Gráficas de información. LibreOffice Impress

Retoque Fotografía del 02 de Outubro ao 27 de Outubro de 10:00 a 11:00 horas

Neste curso aprenderá a retocar fotografías para melloralas ou para facer cambios nelas, resaltar partes dunha fotografía, modificar as propiedades de color, etc...

Para máis información ou inscribirse nos cursos pode facelo a través do teléfono 988 32 02 02, ext-1169 ou na Aula CeMIT, praza do Concello nº 2, 2º piso

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng