Relación de persoas admitidas e excluidas para a impartición das tres U.C e do módulo de prácticas profesionais non laborais que forman parte do temario do curso do plan AFD, denominado instalación de mobles

28.06.16 13:35

Relación de persoas admitidas e excluidas para a contratación laboral temporal, a través da modalidade contractual de servizo determinado, a tempo parcial (7 h/día) e por unha duración de 550 horas –salvo que por causas xustificadas o curso se cancele con anterioridade á data prevista de finalización, dun/dunha docente para impartir as tres UC e o módulo de prácticas profesionais non laborais que forman parte do temario do curso do Plan AFD, correspondente a un certificado de profesionalidade de nivel 2, denominado Instalación de mobles.

Así como a data de valoración de méritos, data de realización dos exames da fase oposición e os membros integrantes do tribunal cualificador.

Comienza la descarga del archivoRelación de persoas admitidas e excluidas.

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng