Exposto ao público o PEPRI da Zona Vella

23.04.08 14:32

O Pepri da Zona Vella do Barco encóntrase en exposición ao público desde o pasado luns 14 de abril. Toda a información está dispoñible, desde esa data, neste web. Os interesados teñen un mes de prazo para presentar alegacións.

O Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Zona Vella do Barco fora aprobado, na súa fase incial, polo pleno da corporación municipal celebrado o pasado 3 de abril. O documento foi elaborado pola empresa Consultora Galega, S.L. e conta dunha detallada descrición urbanística, histórica e sociolóxica desta zona da vila.

Poden consultarse as fichas de cada un dos inmobles e parcelas, nas que constan as súas características actuais e as actuacións que se propoñen para adecualas á normativa que se propón. Outro tanto acontede coas rúas, prazas e outros espazos de uso público, como o Porto da Barca, as fontes, as baixadas ao río e a propia accesibilidade ás marxes deste. A praza Maior é obxecto de tratamento específico na procura de restituirlle o seu primitivo carácter, facéndoa continuar cara ao río.

O documento distingue asemade os elementos singulares do patrimonio existente, os distintos graos de protección dos inmobles, xa definidos no PXOM, propón a reserva de inmobles para uso dotacional e avanza solucións de comunicación e aparcamento coa mirada posta nun horizonte de peonalización.

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng