Presentación da rede de dinamización da sociedade da información (cursos de informática)

11.07.09 09:00

O Concello do Barco de Valdeorras conta cunha dinamizadora da Sociedade da Información no Centro Comarcal de Valdeorras en horario de 10:30h-14:00h e 16:00h a 20:30h luns, martes,mércores e xoves e 09:30h-15:00h o venres.

A iniciativa da Rede de Dinamización da Sociedade da Información incluida no PEGSI(Plano Estratéxico Galego da Información da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información) é unha das estratexias fundamentais para o desenvolvemento das políticas de inclusión na S.I. e o desenvolvemento rural. A rede da Dinamización da Sociedade da Información axudará a levar acabo actuacións relacionadas ca actividade económica, empresarial e a implantación dos servizos electrónicos, titorizando a cidadanía con maiores dificultades e proporcionándolles os medios e ferramentas necesarios para poder formar parte activa da Sociedade da Información.

Entre os seus obxectivos están:

●      Promover o uso das NTIC na poboación, facendo especial fincapé naqueles colectivos onde a fenda faise máis evidente.

●      Dinamizar as PEMEs e microPEMES galega, mostrándolles as vantaxes da S.I. para o desenvolvemento rural,empresarial, industrial e cultural de Galiza.

●      Utilizar eficientemente os recursos tecnolóxicos existentes de modo que permitan o acceso da poboación en xeral á utilización das aulas dispoñibles e acompañar e formar a cidadanía no acercamento a Sociedade da Información.

●      Crear e consolidar a figura de dinamizador/a da Sociedade da Información, que serán axentes que dirixirán a súa actuación con actividades e iniciativas ás persoas con menos capacidade de acceso S.I.

Para acadar os seus obxectivos a Rede de Dinamización da S.I. está a desenvolver:

●      Presentación e demostración prácticas aos distintos colectivos sobre as utilidades da aplicación das NTIC.

●      Obradoiros formativos de variada temática (Alfabetización dixital, DNI electrónico, OpenOffice, Procura de emprego, Certificado Dixital, SIXPAC,Viaxes,Banca electrónica, Correo electrónico....) dirixidos e adaptados aos diferentes colectivos sociais (mulleres, maiores, persoas con discapacidade, desempregadas/os PEMEs e microPEMEs) e sectores profesionais (agricultoras/es gandeiras/os etc.)

●      Cursos específicos destinados ás PEMEs e microPEMEs.

●      Difusión e fomento do emprego do software libre.

 

Descárgate a lista dos Obradoiros (cursos)

Interesados/as poñerse en contacto coa Dinamizadora da Sociedade da Información no Centro Comarcal de Valdeorras ou chamando ao teléfono 988347429.

Para máis información: http://dinamiza.sociedadedainformacion.eu

 

 

 

OBarcoDeValdeorras

Nueva Ventana Xunta de Galicia
  • Rus
  • Eng